Standard FCI

Jediné dvě FCI uznané barvy tohoto plemene:

 

                                Černá/Black                                                              Játrová/ Liver
 
 
Český název: Flat Coated Retrívr
 
Originální název: Flat Coated Retriever
 
Jiný název: hladkosrstý retrívr, anglický retrívr
 
Oficiální zkratka: FCR
 
Číslo standardu FCI: 121 (8.9. 1988)
 
Skupina FCI: Skupina 8 - Retrívři, slídiči a vodní psi
 
Sekce FCI: Sekce 1 - Retrívři

 

Země původu: Velká Británie
Celkový vzhled: bystrý, živý pes střední velikosti, inteligentního výrazu, který se vyznačuje silou bez nemotornosti a plemenným typem bez přílišné vyzáblosti
Charakteristika: všeobecně nadaný pes s vrozenými loveckými vlastnostmi, optimistický a přátelský, což ukazuje veselým pohybem prutu
Temperament: přátelský a klidný
Hlava a lebka: hlava je dlouhá a krásně tvarovaná. Lebka je plochá a přiměřeně široká, má nevýrazný stop, který nikdy nezdůrazňuje obličejové rysy. Čenich je správně vyvinutý, nozdry jsou rozevřené. Čelisti jsou dlouhé a silné, schopné nést zajíce nebo bažanta
Oči: středně veliké, tmavě hnědé nebo oříškově zbarvené, inteligentního výrazu (kulaté, vypouklé oči jsou velmi nežádoucí). Nejsou umístěny šikmo
Uši: malé, dobře nasazené, visí dolů podle hlavy
Morda: čelisti jsou silné, s dokonalým, pravidelným a úplným nůžkovým skusem, to znamená, že horní řezáky těsné překrývají spodní řezáky a rostou rovně s čelistí. Zuby jsou zdravé a silné
Krk: hlava je dobře nesena na krku, krk je poněkud delší a suchý. Je symetricky šikmo vsazen do plecí, dobře přechází v linii hřbetu, což umožňuje snadný pohyb při slídění za kořistí
Přední končetiny: hrudník je hluboký a široký s dobře utvářeným hrudním košem, na kterém se mohou volně pohybovat ramena. Pohyb předních končetin je pravidelný. Přední končetiny jsou rovné a mají dobrý kosterní podklad
Trup: žebra jsou přiměřeně klenutá, krátká a široká. Měkký hřbet je vysoce nežádoucí
Zadní končetiny: jsou svalnaté, správně zaúhlené, rovné. Postoj je pevný, široký. Kravský postoj je vysoce nežádoucí
Tlapy: kulaté a silné, prsty jsou sevřené a správně klenuté. Polštářky jsou tlusté a pevné
Prut: je krátký a rovný, dobře nasazený, vesele nesený, ale nikdy není nad úrovní zádě
Pohyb: lehký, plynulý, přímý a vydatný při pohledu zepředu i zezadu
Osrstění: husté, jemné až středně hrubé, ale kvalitní, přilehlé jak jen to je možné. Končetiny a prut jsou dobře osrstěné. Plné osrstění v dospělosti zvyšuje eleganci jedince
Zbarvení: pouze černé nebo játrově hnědé
Velikost: žádoucí hmotnost ve správné kondici: psi 27 - 36 kg, feny 25 - 32 kg. Žádoucí kohoutková výška: psi 58 - 61 cm, feny 56 - 59 cm
Vady: jakékoliv odchylky od výše uvedených bodů musí být považovány za vady a jejich závažnost musí být vztahována podle stupně projevu vzhledem ke standartu
Poznámka: psi musí mít dvě zřetelná normální varlata, zcela sestouplá do šourku

Hrubé vady:    bázlivá nebo agresivní povaha
                     kohoutková výška odchylující se o více než 2 cm od standardu
                     příliš mělký hrudník
                     špatná mechanizace pohybu
                     příliš světlé oko, příliš volná víčka, ektropium, entropium, dvojitá řada řas
                     rozštěp patra či pysku
                     předkus, podkus, nepravidelný skus
                     netypická hlava (příliš výrazný stop, příliš krátká/dlouhá morda, příliš malé/velké ucho)
                     hrubé odchylky od pohlavního rázu
                     špatné úhlení kočetin
                     krátký krk
                     nedostatečný pigment
                     další výrazné odchylky od standardu 

+ Anglický originál

General Appearance
A bright, active dog of medium size with an intelligent expression, showing power without lumber, and raciness without weediness.

Characteristics
Generously endowed with natural gundog ability, optimism and friendliness demonstrated by enthusiastic tail action.

Temperament
Confident and kindly.

Head and Skull
Head, long and nicely moulded. Skull, flat and moderately broad with a slight stop between eyes, in no way accentuated, avoiding a down or dish-faced appearance. Nose of good size, with open nostrils. Jaws long and strong, capable of carrying a hare or pheasant.

Eyes
Medium size, dark brown or hazel, with a very intelligent expression (a round prominent eye highly undesirable). Not obliquely placed.

Ears
Small and well set on, close to side of head.

Mouth
Jaws strong with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws. Teeth sound and strong.

Neck
Head well set in neck, the latter reasonably long and free from throatiness, symmetrically set and obliquely placed in shoulders, running well into the back to allow for easy seeking of trail.

Forequarters
Chest deep and fairly broad, with well defined brisket, on which elbows should move cleanly and evenly. Forelegs straight, with bone of good quality throughout.

Body
Foreribs fairly flat. Body well ribbed up showing a gradual spring and well arched in centre but rather lighter towards quarters. Loin short and square. Open couplings highly undesirable.

Hindquarters
Muscular. Moderate bend of stifle and hock, latter well let down. Should stand true all round. Cowhocks highly undesirable.

Feet
Round and strong with toes close and well arched. Soles thick and strong.

Tail
Short, straight and well set on, gaily carried, but never much above level of back.

Gait/Movement
Free and flowing, straight and true as seen from front and rear.

Coat
Dense, of fine to medium texture and good quality, as flat as possible. Legs and tail well feathered. Full furnishings on maturity complete the elegance of a good dog.

Colour
Black or liver only.

Size
Preferred height: dogs: 58-61 cms (23-24 ins); bitches: 56-58 cms (22-23 ins). Preferred weight in hard condition: dogs: 27-36 kgs (60-80 lbs); bitches: 25-32 kgs (55-70 lbs).

Faults
Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog, and on the dog’s ability to perform its traditional work.

Note
Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.
 

Foto: www.flashbackfcr.com, www.wikipedia.cz

Text: kchls.cz