Genetika

 

Moje panička má vůbec takovou zálibu šťourat se všech (laikům nejspíše neznámých) koutech psího světa. Jedním z nich je i genetika. Zdá se to nepochopitelné, co všechno lze vyčíst z řady po sobě jdoucích malých a velkých písmen. Tak třeba já - plemeno Flat-coated retrívr mám tento genotyp:

 

As-B-C-D-E-ggllmmP-SSttwhwh

 

Každé plemeno má samozřejmě jiný genotyp. Existuje skutečně ohromné množství variant. Budeme se tu věnovat alespoň tomuto konkrétnímu případu a na něm si vše velmi jednoduše vysvětlíme. Začít však musíme pěkně od začátku:

 

Narodila jsem se jako fena. O tom, že se narodím jako psí dáma bylo rozhodnuto již při oplození vajíčka spermií. Samičí pohlavní buňky – vajíčka, obsahují jen jeden pohlavní chromozom X (protože samice je geneticky XX – má tedy oba dva chromozomy X). Samčí pohlavní buňky – spermie mají buď chromozom X nebo Y (samec je geneticky XY – má tedy jeden chromozom X a druhý Y). Je-li vajíčko, které má vždy chromozom X, oplozeno spermií, která má také chromozom X, nově vzniklý jedinec bude samička, protože bude mít pohlavní chromozomy XX. Opačně, bude-li vajíčko oplozeno spermií nesoucí chromozom Y, bude mít nový jednec chromozomy XY, a bude to samec. O tom, kolik bude ve vrhu feneček a pejsků tedy rozhoduje náhoda.

 

A co rozhoduje o tom, jakou budeme mít barvu? Všeobecně se uvádí, že zbarvení u psů kontroluje celkem 10 genů – A,B,C,D,E,G,M,P,S a T. Tyto geny se projevují v tzv. alelách (=forma genu). Tyto alely mohou být dominantní (značí se velkým písmenem) nebo recesivní (označují je malá písmena). Dominantní je logicky nadřazena alele recesivní a proto stojí vždy na prvním místě. Recesivní alela je tzv. podřízená, skrytá, neprojevená. Pokud jsou obě alely stejné mluvíme o vztahu kodominantním. Písmena abecedy označující jednotlivé geny jsou pak počátečním písmenem anglického slova odvozeného od vlastnosti, kterou mají. Například gen L = long – tedy dlouhé osrstění apod. Můžeme se setkat i s indexy, které tento gen „rozvádějí“ (např: sw = extreme white – extrémně bílé zbarvení s plochou přesahující více jak 80% celkové plochy kůže).

Přejděme tedy již k našemu vzoru - genotypu flata.

As - alela "Agouti" s indexem ("solid" - sytý)
- kontroluje tvorbu tmavého, černého nebo hnědého pigmentu
- alely genu A se mohou projevit pouze, když je jedinec součastně genotypu E- (pomlčka znamená, že na druhém místě párového chromozomu může být kterákoli jiná recesivní alela genu E. Jedinec může být tedy genotypu EE nebo Ee, což však není tak podstatné, protože dominantní alela E (velké písmeno!) stojí vždycky na začátku a tudíž je stejně přebíjí a tak zůstávají skryté.
- alela As je dominantní nad všemi ostatními alelami genu A

 

B - gen "Brown" (= hnědý)
- alely kontrolující hnědé zbarvení (dvě alely - B - černé zbarvení a b - hnědé zbarvení)
- jedinci B mají černý nos, černé pysky a černou pigmentaci sliznic

 

Gen C - Albinismus
- časté mutace genu
- alely od C ( plné zbarvení a plná pigmentace) až po c (úplný albín)

 

Gen D - "Delution" (= zeslabení, zesvětlení)
- dvě alely - D - kontroluje normální hustotu granulí pigmentu v chlupech a recesivní d - řídké rozvrstvení (světlání - u kořene světlejší než na špičce)

 

Gen E - "Extension" (= rozsah, rozšíření)
- kontroluje distribuci černého nebo hnědého pigmuntu v srsti
- alela E = normální rozložení tmavého pigmentu v celé srsti - je dominantní k alele e (normální rozložení světlého pigmentu v srsti) a recesivní k alele Ebr ("brindle" - žíhání - dvojí pigment (tmavý a světlý) ukládaný po proužcích. Známé u plemene n. doga, mastif, boxer,...)

 

Gen G - "Greying" (= postupné šedivění)
- gg - recesivní - časem nesvětlají (postupně světlající psi se rodí jako černí a ve stáří 3-5 let se tzv. dobarvují do modrošeda. (pudl, jork. teriér,...)

 

Gen L - "Long" (= délka osrstění)
- dvě alely - dominantní L - kontroluje krátké osrstění a recesivní l - dlouhé osrstění
- alela l je mutantem alely L

 

Gen M - "Merle" (=grošování)
= dvojí pigmentace - není to strakatost!!
- mm - úplně recesivní, jednotné zbarvení, homozygot
- homozygoti MM - bílé zbarvení, modré oko, hluchota, vrozená úplná nebo částečná sterilita. Vzájemné páření MM jedinců je FCI zakázáno!

 

Gen P - normální zbarvení oka

 

Gen S - "Spotting" (=strakatost)
- SS kontroluje jednotné zbarvení po celém těle - bez strakatosti

 

Gen T - "Ticking" (= tečkování) 

- dvě alely - T - dominantní, kontroluje tečkování a t - recesivní, normální zbarvení

Gen Wh - "Wirehaired" (= hrubost osrstění)
- Wh - zpomaluje růst dlouhých chlupů, chlupy jsou tak kratší, hrubé, drsné a tvrdé
- whwh - dlouhé osrstění, jemná srst 
 
No vida! A máme malou lekci genetiky za sebou! Za bližšími informacemi běžte na stránky knihy Jaromíra Dostála - Genetika a šlechtění plemen psů nebo nám napište e-mail! Už teď se těšíme na Vaše všetečné dotazy:)!

Text: Rita