Udělení titulu Šampión práce (výkonu) je podmíněno trojím získáním titulu CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových sezónách (výcviková sezona = kalendářní rok ),  z toho minimálně jednou na soutěži kde se může zadávat titul CACIT  nebo na vrcholových zkouškách klubu. (Jedná se o VZPR, ZPR, FTR).

www.retriever-klub.cz